Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

söndag 19 april 2009

Uppdatering - Manipulationstekniker

Jag har inte skrivit om spinn, motspinn och spinndoktorer än.

Jag har dock lagt till Elaine Bergqvists komplettering av Berit Ås lista över manipulationstekniker samt skrivit lite om medveten kontra omedveten manipulation.

Uppdaterat kapitel: Manipulationstekniker

"Elaines kompletteringar är formulerade såhär:

  • Projiceringsmetoden - Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex.
  • Komplimangsmetoden - En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen.
  • Stereotypmodellen - Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.
  • Självförvållad härskarteknik - Du ger ett osäkert intryck med ditt tonläge och kroppsspråk. Du förminskar dig själv och det du säger, "härskaren" får därmed ett överläge.
  • Uteslutningsmetoden - Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet "glöms bort".
  • Hierarkimetoden - Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom.
  • Tidsmetoden - Många använder tid för att tysta ned andra: "Jag är äldre än vad du är" eller "Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit".

Manipulation figurerar överallt i vårt vardagliga liv, för det mesta används den undermedvetet. Att vara medveten om hur manipulation fungerar kan inte bara underlätta ditt liv, denna medvetenhet kan även användas som verktyg för att utröna ett uttalandes sannolikhet. Manipulation används nämligen i regel som substitut för saklig argumentation. De är ett sätt att föra fokuset bort från viktiga detaljer, de sätter krokben för tankeprocessen genom att väcka ilska, skam eller förvirring. Manipulation handlar om att vilseleda. Om man är väl bekant med manipulationstekniker blir man således svårare att vilseleda. Som sagt så är manipulerar folk inte alltid medvetet och det är inte alls säkert att det handlar om illvilja och önskan att skada, det är lätt att tro att man bör ha överseende i dessa fall, men manipulationstekniker verkar missledande oavsett om de är medvetna eller ej och det är därmed inte konstruktivt att underlåta sig att använda analys av manipulationstekniker bara för att den som använder dem menar väl och gör det omedvetet."

söndag 12 april 2009

Motion om att förstå IT-samhället

Jag har filat på en motion om att anordna ett utbildningsseminarium om informationssamhället för politiker.

Internet är idag en stor del i många individers liv. Detta har inte minst märkts i det stora motstånd som uppstått bland IT-insatta från en rad olika samhällsskikt mot FRA, IPRED, Datalagringsdirektivet och ACTA som direkt försöker påverka hur Internet används. Det mest förekommande argumentet från båda sidor har varit att den andra sidan inte förstår. Därför behöver vi utbilda oss.

Några koncept som det behövs större insikt om är Open source, Creative commons, dokumentation och länkning, fördelen med rapportering enligt wikipediamodellen och hur kommunikation har underlättats i en rad olika sammanhang, till exempel för individer som har kontakt med psykvården men har haft svårt att upprätthålla den kontakten på grund av rädslor för att prata i telefon, med mera. Och än viktigare, hur Internet idag används som ett demokratifördjupande verktyg. Även tekniska aspekter måste belysas, så som vilka vägar information som skickas över Internet kan ta.

Alla dessa koncept är en viktig del av vardagen för många, och ofta är det en förutsättning för deras välbefinnande. Därför är det viktigt att vi som folkvalda sätter oss in i dessa koncept och förstår dem från grunden.

Vi föreslår att man anordnar ett utbildningsseminarium för sina folkvalda där man hyr in sakkunniga individer för att föreläsa om Internet och dess inverkan på individen, demokratin och samhällets kommunikationsflöde.

Tack.

torsdag 9 april 2009

Verktyget lever fortfarande

Jag har inte uppdaterat på ett tag nu, trots att handboken långt ifrån är klar. Jag har gått igenom en något orkeslös period, och varit tvungen att prioritera den lilla energi jag haft på skolan. Uppdateringarna kommer att återupptas när jag känner mig mindre splittrad. Det kan ta några veckor, men arbetet kommer att återupptas.

Tack.